Train the trainers – usposabljanje mentorjev

Cilj programa je usposobiti notranje izobraževalce/mentorje, da bodo zagotovili hitro in hkrati učinkovito vključevanje novih sodelavcev v proces dela.

Potek dela:

 • Model načrtovanja učnih vsebin, tem, operacionaliziranih učnih ciljev.
 • Priprava gradiv za izobraževalni program.
 • Izdelava učnih pripomočkov za predavatelja.

Načrtovanje usposabljanja

 • Pogoji za uspešno izvedbo usposabljanja.
 • Standardni program usposabljanja (REFA metoda 10 korakov).
 • Organizacija usposabljanja.

Izvajanje usposabljanja

 • Izbira in uporaba različnih metod v izobraževanju odraslih: poučevanje, navodila, demonstracija, inštrukcije, simulacija, usposabljanje s praktičnim delom, štiristopenjska metoda usposabljanja.
 • Izvedba konkretnih primerov usposabljanja

Evalvacija usposabljanja

 • Napredovanje v znanju in povratna informacija.
 • Pregled metod evalvacije izobraževanj in usposabljanja.
 • Preverjanje napredka v znanju.
 • Preverjanje organizacijske in izvedbene oblike programa.
 • Preverjanje učne klime in počutja udeležencev v programu.

Delo poteka pretežno v obliki delavnic. Udeležence sestavljajo sodelavci naročnika, izvajalec opravlja funkcijo moderatorja in svetovalca. Naročnik določi vodjo tima (koordinatorja), ki je sodelavec naročnika. Ta v sodelovanju s strokovnjaki izvajalca usklajuje naloge in skrbi, da so v dogovorjenih terminih opravljene naloge, ki jih morajo opraviti sodelavci ali službe naročnika.