Pravno obvestilo


Splošni pogoji uporabe spletne strani PISK

(veljavnost od 16. 1. 2013)

Prek spletne strani PISK (v nadaljnjem besedilu: spletna stran) so uporabnikom na voljo podatki, izpisi podatkov, informacije in spletne aplikacije pod pogoji, ki so navedeni v nadaljevanju.

Odgovornost

Uporabniki spletne strani podatke uporabljajo skladno s predpisi in pogoji, ki so objavljeni za uporabo posameznih storitev PISK.

Uporabniki uporabljajo spletno stran na lastno odgovornost. PISK ne odgovarja za škodo, ki bi lahko nastala uporabniku zaradi napačnega dostopa, napačne uporabe ali nemožnosti uporabe podatkov, informacij in spletnih aplikacij na spletni strani. Uporabniki morajo sami zagotoviti ukrepe za varovanje svoje informacijske opreme, ki so potrebni za nemoten in varen dostop do podatkov (zaščita pred vdori, zaščita pred virusi in zlonamerno programsko opremo…).

Za pravilnost podatkov, ki jih PISK pridobiva od poslovnih subjektov ali jih pridobi prek javno dostopnih poslovnih registrov ali jih zagotavljajo tuji ponudniki, PISK v skladu s temi pogoji ne prevzema odgovornosti.

Varstvo osebnih podatkov

Osebni podatki, ki jih poslovni subjekti predložijo PISK v postopkih vpisa, PISK uporablja le za potrebe vpisa in niso dostopni tretjim osebam. Izbris kontaktnih podatkov iz registra PISK opravi kadarkoli na podlagi zahteve poslovnega subjekta.

Za uporabo spletnih storitev morajo biti uporabniki prijavljeni na spletni stran PISK s svojim uporabniškim imenom in geslom. Ob prijavi morajo uporabniki posredovati PISK nekatere podatke (npr. svoj elektronski naslov). PISK te podatke uporablja le v ta namen in jih ne posreduje tretjim osebam.

Uporabniki spletne strani

Uporabniki spletne strani so lahko anonimni ali identificirani. Identificirani uporabniki lahko uporabljajo tudi storitve, kjer je zahtevana njihova identifikacija. Uporabniško ime in geslo identificiranih uporabnikov je vezano na osebo, ki se je naročila na dostop do posamezne storitve. Identificirani uporabniki prevzemajo odgovornost za vse aktivnosti, ki bodo opravljene z njihovim uporabniškim imenom in geslom.

Pogoji uporabe podatkov in informacij spletne strani

Vsa vsebina, objavljena na spletnem mestu, je v izključni lasti lastnika spletnega mesta in je avtorsko zaščitena z veljavnimi zakoni. V vsebino se poleg besedila in podatkov šteje tudi celotna grafična podoba spletnega mesta z vsemi grafičnimi elementi.

Prepovedano je vsakršno kopiranje in objavljanje katerekoli vsebine v celoti ali delno na drugih mestih, razen v primeru, da lastnik to izrecno dovoli v pisni obliki.

V kolikor Uporabnik Lastniku posreduje kakršne koli materiale, prvi enkrat in za vselej na Lastnika brezplačno prenaša vse materialne avtorske pravice in dovoljuje uporabo ter objavo posredovanih materialov.

Lastnik lahko po lastnem preudarku zavrne registracijo pod nazivom, ki nakazuje na drugo osebo ali je zaščiteno s pravicami prava intelektualne lastnine ali je neprimerno oziroma drugače nesprejemljivo.

Uporabniki podatkov in informacij spletne strani so dolžni spoštovati določbe Zakona o avtorski in sorodnih pravicah, ki urejajo pravice izdelovalcev podatkovnih baz, in določbe Zakona o dostopu do informacij javnega značaja, ki urejajo ponovno uporabo podatkov javnega značaja. Vse oblike nadaljnjega posredovanja oziroma omogočanja uporabe tretjim osebam (npr. objava na strežniku tretje osebe oziroma uporabnika, reproduciranje v drugih dokumentih itd.) so izrecno prepovedane. Ta prepoved se nanaša na vse oblike uporabe, ki presegajo okvire lastne uporabe.

Uporabnik odgovarja za neupravičeno pridobitev podatkov in škodo, ki bi nastala PISK zaradi kršitve navedenih pogojev in omejitev.

Povezave na spletne strani

Povezave na spletni stran oziroma osnovno stran in/ali posamezne podstrani so dovoljene, če se ne odstrani ali skrije oznak, znakov ali zapisov, ki so varovani skladno s predpisi o varovanju avtorske ali sorodnih pravic in drugih obvestil na posamezni strani. V primeru zlorab PISK lahko zahteva odstranitev povezave.

Dostopnost do spletne strani

PISK v normalnih pogojih poslovanja zagotavlja dostop do spletnega strana neprekinjeno 24 ur dnevno.

Reševanje sporov

Morebitne spore zaradi uporabe spletnega strana v nasprotju z določbami splošnih pogojev uporabe si bo PISK prizadeval reševati po mirni poti. Kadar to ne bo mogoče, bo za reševanje sporov pristojno sodišče v Mariboru.

Vprašanja

Vprašanja v zvezi s Splošnimi pogoji uporabe spletne strani PISK in druga vprašanja lahko uporabniki pošljejo na e-naslov info@pisk.si.

Izdelava: ORG. TEND d.o.o.

TEST SLO