Poslanstvo podjetja


Nuditi podjetjem metode, orodja in pristope za učinkovitejše doseganje njihovih ciljev.

PISK je izobraževalna in svetovalna ustanova, ki prenaša v podjetja in ustanove iz gospodarstva in negospodarstva nova znanja ter praktično usmerjene in inovativne strokovne rešitve za doseganje njihovih ciljev. Z učinkovito uporabo sodobnih znanj pomaga managementu zagotavljati gospodarnejšo proizvodnjo in poslovanje, strokovnjake iz podjetja-naročnika pa usposablja tako, da lahko svoje delo opravijo uspešno in bolj učinkovito.

Izdelava: ORG. TEND d.o.o.

TEST SLO