Strateški cilji


  •  Širitev na področje storitvenih dejavnosti
  •  Povečanje mreže partnerjev – svetovalcev
  •  Razvoj novih programskih orodij za podporo metodam in tehnikam
  •  Ponuditi podjetjem »Tailor made« programe
  •  Razširitev dejavnosti na področje EU
  •  Razširitev dejavnosti v državah bivše Jugoslavije

Izdelava: ORG. TEND d.o.o.

TEST SLO