Vizija podjetja


Odličnost na podlagi znanja, izkušenj in sodelovanja.

PISK je izobraževalna in svetovalna ustanova, ki prenaša v podjetja in ustanove iz gospodarstva in negospodarstva nova znanja ter praktično usmerjene in inovativne strokovne rešitve za doseganje njihovih ciljev. Z učinkovito uporabo sodobnih znanj pomaga managementu zagotavljati gospodarnejšo proizvodnjo in poslovanje, strokovnjake iz podjetja-naročnika pa usposablja tako, da lahko svoje delo opravijo uspešno in bolj učinkovito.

  •  PISK bo postal ena izmed vodilnih izobraževalno-svetovalnih družb, ki deluje v slovenski industriji
  •  Aplikacija novih znanj v prakso je temelj na katerem bomo gradili uspešnost naših strank in s tem nas samih
  •  Nudimo celovite rešitve za poslovne probleme
  •  Uspešni projekti na podlagi strokovnega sodelovanja
  •  Vsak posameznik je del zmagovite ekipe

Izdelava: ORG. TEND d.o.o.

TEST SLO