MTM1


Metoda MTM spada med t.i. sisteme vnaprej določenih časov. To so postopki, s katerimi lahko določimo predvidene čase (normative) za tiste elemente delovnega procesa, v katerih delavec sam vpliva na potek dela. Osnovni koncept MTM obsega analizo poteka dela in prirejanje časovnih vrednosti posameznim gibom. S tem sledimo cilju, da se delovni sistemi oblikujejo optimalno že od začetka. Analiza poteka dela in opis metode dela z navajanjem potrebnih gibov je postopek, ki gre pri študiju dela najbolj v podrobnosti zato je primeren predvsem za serijsko proizvodnjo.

Komu je seminar namenjen

Seminar je namenjen normircem, ki ugotavljajo časovne normative, analitikom, tehnologom in strokovnim delavcem, ki se ukvarjajo s terminiranjem, planiranjem in krmiljenjem proizvodnje.

Vsebina seminarja

 •  zgodovinski razvoj sistemov vnaprej določenih časov
 •  vrste in uporabnost modulov metodologije MTM
 •  osnovni gibi MTM 1:
 •  seči – R (reach)
 •  prijeti – G (Grasp)
 •  prenesti – M (Move)
 •  sestaviti – P (Position)
 •  spustiti – RL (Release)
 •  dodatni osnovni gibi; stisniti (AP), vrteti(T), ločiti (D), zamik pogleda (ET), kontrolirati (EF)
 •  vrste delovnih potekov in oblikovanje delovnega mesta
 •  kombinirani, sočasni in kompleksni gibi
 •  gibi s stopalom (FM), nogo (LM) in različni gibi telesa (SS, TBC, B, S, KOK, SIT, …)
 •  možnosti in primeri racionalizacij s pomočjo MTM
 •  oblikovanje dela
 •  vaje
 •  izpit

Potek seminarja

Seminar MTM 1 se praviloma izvede v dveh sklopih po 5 dni (skupno trajanje je torej 10 dni); predavanja trajajo od 8h-17h, vmes je odmor za kosilo. Prvi dan se predavanja pričnejo ob 9h, ob petkih je zaključek ob 12h.

Po uspešno opravljenem izpitu udeleženci prejmejo originalni certifikat mednarodnega MTM Instituta.

Izdelava: ORG. TEND d.o.o.