Metode za dvig produktivnosti


Zaradi prednosti, kot so boljše izkoriščanje strojev, manj zastojev in izgub, večja produktivnost, večje zadovoljstvo zaposlenih, hitrejši prenos znanja itd., je uporaba različnih metod in orodij v sodobni proizvodnji nujna. Katere so v praksi najpogosteje uporabljene metode in orodja? Kakšne so njihove prednosti in slabosti? Kaj je cilj posamezne metode? Kako uporabiti posamezno metodo oz. orodje? Katere predpogoje zahteva uvedba metode? Vse to so vprašanja, na katera bomo poskušali odgovoriti v tem seminarju.

Cilji seminarja

Udeleženci se bodo seznanili z različnimi, v praksi najpogosteje uporabljenimi metodami in orodji za analizo procesov, zaznavanje problemov in izgub, iskanje inovativnih rešitev itd.

Komu je seminar namenjen

Seminar je namenjen vodilnim delavcem v podjetju, vodstvenim in strokovnim delavcem v proizvodnji in strokovnih službah.

Vsebina seminarja

 •  pregled v praksi najpogosteje uporabljenih metod,
 •  značilnost pristopov, primerjava metod,
 •  predpogoji za uporabo metod, tehnik in orodij,
 •  postopnost dela; sistematika pri delu v delavnicah,
 •  analiza učinkovitosti procesov in delovnih potekov,
 •  vizualizacija procesov, problemov, idej,
 •  KVP, inovativno reševanje problemov,
 •  vrednostna analiza
 •  osnove metode 8D in G8D,
 •  SMED – hitre menjave,
 •  5S – kampanja,
 •  rokovnik, načini zagotavljana doslednosti realizacije,
 •  praktični pristopi in izkušnje pri uvajanju metod.

Potek seminarja

Seminar METODE ZA DVIG PRODUKTIVNOSTI se praviloma izvede v enem dnevu. Po zaključeni delavnici udeleženci prejmejo REFA certifikat.

Izdelava: ORG. TEND d.o.o.