Normiranje


Smiseln izkoristek delovnega časa zaposlenih je tesno povezan s sistematičnim oblikovanjem strukture delovnega časa oz. določitvijo »dodatnih in produktivnih časov« v proizvodnji. Podjetja, ki ne posvečajo dovolj pozornosti normiranim časom imajo praviloma slabši izkoristek virov; človek, stroj, material in informacije. Z večanjem raznolikosti produktov in manjšanjem serij prihajajo te pomanjkljivosti še bolj do izraza. Optimiranje proizvodnje, kjer ni objektivnih časovnih normativov, praviloma ne daje optimalnih rezultatov, saj ne temelji na kvalificiranih podatkih in zato tudi ni mogoče zaznati vseh rezerv v produktivnosti. Izkušnje kažejo, da je urejenost proizvodnje pogosto tesno povezana z delujočim sistemom normiranja. Normirani časi so neobhodni tako za planiranje in vodenje proizvodnje, kot tudi za pripravo točnih pred in pokalkulacij.

Cilji seminarja

Udeleženci se bodo s praktičnim delom usposobili za samostojno normiranje in analiziranje časov v proizvodnji. Spoznali bodo teoretična izhodišča študija dela in časa ter način izbire metod glede na vrsto proizvodnje.

Komu je seminar namenjen

Seminar je namenjen normircem, analitikom ali tehnologom, ki ugotavljajo časovne normative ter vodstvenim delavcem v proizvodnji.

Vsebina seminarja:

  • osnovni pojmi študija dela, REFA metodologija, določitev dodatnih oz. razdelilnih časov,
  • analiza in sinteza,
  • stopnja učinka – ocena učinkovitosti,
  • snemanje časa, določitev normativov,
  • sodobne priprave za normiranje in njihova uporaba,
  • snemanje po metodi trenutnega opazovanja,
  • določitev dodatnih oz. razdelilnih časov,
  • planski časi – izračun normativov s pomočjo enačb,
  • praktične vaje.

Potek seminarja

Seminar NORMIRANJE je praviloma sestavljen iz 2 sklopov po 2 dni (2X2). V primeru, da se seminar izvaja in-house, se organizacija lahko prilagodi željam naročnika. Po zaključenem seminarju udeleženci prejmejo REFA certifikat za opravljen seminar.

Sklop 1: Normiranje, I. del Dan 1: Osnovni pojmi REFA
Dan 2: Metodologija snemanja, praksa
Sklop 1: Normiranje, II. del Dan 1: Praktični dan
Dan 2: Ostale metode za določanje časov

Izdelava: ORG. TEND d.o.o.