Normiranje II. - nadaljevanje


Nove tehnologije in kompleksnost proizvodnih procesov (pogoji dela, sodobni organizacijski modeli ipd.) zahtevajo poglobljeno znanje tudi na področju študija dela in časa. Da bi lahko čim bolje ugotovili in izkoristili tudi »skrite« notranje rezerve v proizvodnji, je potrebna uporaba različnih strokovnih metod, orodij in pristopov iz področja študija dela. Optimalen izkoristek delovnega časa je tesno povezan s sistematičnim oblikovanjem strukture delovnega časa oz. natančno določitvijo »dodatnih in produktivnih časov« v proizvodnji.

 

Cilji delavnice

Med potekom delavnice se bodo udeleženci seznanili z različnimi načini za poglobljeno analiziranje in vrednotenje časovnih podatkov glede na tip proizvodnje. Na osnovi študija praktičnih primerov, predvsem z mnogimi vajami, bodo razširili in poglobili svoje znanje na področju študija dela in časa.

Komu je delavnica namenjena

Delavnica je namenjena predvsem tistim, ki že imajo določene izkušnje s področja normiranja in želijo razširiti in poglobiti svoje znanje; normircem, analitikom, tehnologom. Priporočljivo je, da udeleženci poznajo osnove normiranja oz. so že sodelovali na seminarju NORMIRANJE.

Vsebina delavnice

 •  kratek pregled osnov študija dela,
 •  možni pristopi pri ugotavljanju strukture časa; dodatni časi, problemi in dileme, ki se pogosto pojavljajo v praksi,
 •  praktična uporaba SDD – slike delovnega dne v proizvodnji,
 •  vrednotenje posnetka in interpretacija rezultatov;
 •  zasedenost (obremenjenost) delavca ali posameznih delavcev v skupini,
 •  določitev optimalnega števila delavcev v skupini,
 •  število delovnih sredstev, ki jih posameznik lahko poslužuje,
 •  oblikovanje optimalne organizacije dela,
 •  praktične vaje; izvedba posnetkov z različno zahtevnostjo, vrednotenje posnetkov, interpretacija rezultatov, diskusija,
 •  priprava, izvedba in vrednotenje posnetkov zahtevnejših operacij,
 •  snemanje normativov in določitev organizacije dela pri skupinskem delu,
 •  praktične vaje; izvedba posnetkov z različno zahtevnostjo, vrednotenje posnetkov, interpretacija rezultatov, diskusija.

Potek delavnice

Delavnica NORMIRANJE II se praviloma izvaja v 1 sklopu po 3 dni. V primeru, da se delavnica izvaja in-house, se organizacija lahko prilagodi željam naročnika. Po zaključeni delavnici udeleženci prejmejo REFA certifikat.

Sklop 1: Normiranje II Dan 1: Osnovni pojmi REFA
Dan 2: Metodologija snemanja, praksa

Izdelava: ORG. TEND d.o.o.