Planiranje in krmiljenje proizvodnje - PPS


Učinkovito povezovanje in obvladovanje procesa od naročila do izdobave danes, zaradi spremenjenih pogojev za mnoga podjetja, predstavlja velik izziv. Kako lahko skrajšamo pretočne čase in zagotovimo dober izkoristek vseh virov? Usklajeno delovanje brez večjih prekinitev ali zastojev procesa je mogoče doseči z uporabo ustreznih pristopov in metod, ki nam omogočajo vzpostavitev stabilnega sistema planiranja in krmiljenja, kjer tudi vrinjena naročila in nujni delovni nalogi ne povzročajo zamika terminov in obsežnih koordinacijskih aktivnosti.

 

Cilji seminarja

Udeleženci usposabljanja bodo spoznali različne pristope za planiranje in krmiljenje proizvodnje, za načrtovanje poteka in proizvodnega sistema. Seznanili se bodo z načini za vizualizacijo procesa, s postopki za identifikacijo in odpravljanje ozkih grl. Spoznali bodo metodologijo za ugotavljanje in izračun pretočnih časov, vzroke za dolge pretočne čase ter metode in tehnike za njihovo skrajševanje.

Komu je seminar namenjen

Tečaj je namenjen vodstvenim delavcem v proizvodnji, planerjem, tehnologom in analitikom, sodelavcem v pripravi dela ipd.

Vsebina seminarja

  •  planiranje in krmiljenje proizvodnje – različni pristopi,strategije
  •  grobo terminiranje, fino terminiranje, disponiranje virov,
  •  upravljanje z materiali in s kapacitetami,
  •  načini in metode določanja količine naročanja,
  •  ugotavljanje pretočnih časov,
  •  JIT in KANBAN,
  •  ugotavljanje zastojev in neaktivnosti v pretoku materiala,
  •  zmanjšanje zastojev in povezovanje procesov,
  •  določevanje in reševanje prioritet.

Potek seminarja

Seminar PLANIRANJE IN KRMILJENJE PROIZVODNJE - PSS se praviloma izvede v enem dnevu. Po zaključeni delavnici udeleženci prejmejo REFA certifikat.

Izdelava: ORG. TEND d.o.o.