Analiza možnih napak in njihovih vplivov – FMEA


FMEA prispeva k temu, da dosežemo zanesljivost ali optimalno življenjsko dobo določenega elementa ali sistema, ki najprej usmeri našo pozornost na kritične točke, ki jih je potrebno sanirati, potem pa nakaže ustrezne ukrepe za izvajanje.

 

Cilji seminarja

Udeleženci seminarja se bodo seznanili z metodo FMEA in spoznali različne vrste; procesno, konstrukcijsko in sistemsko FMEA. Usposobili se bodo za definiranje kritičnih komponent in potencialnih slabosti, za zgodnje odkrivanje in lokaliziranje napak, kljub vplivom kompleksnosti in funkcijske povezanosti, za ocenitev in kvantificiranje tveganj, ki so rezultat možnih napak, za zmanjšanje potrebnih sprememb v serijski proizvodnji itd.

Komu je seminar namenjen

Delavnica je namenjena vodstvenim delavcem v proizvodnji, obratnim inženirjem, planerjem, tehnologom in analitikom, sodelavcem v razvoju, v organizacijskih oddelkih, v pripravi dela itd.

Vsebina

  •  zanesljivost, kot osnovni element TQM,
  •  osnove FMEA,
  •  predstavitev metode in sistematike dela,
  •  vrste FMEA,
  •  potek izvajanja FMEA,
  •  problematika merjenja oz. ocenjevanja kritičnosti napak,
  •  uporaba standardnega zapisa (osnovni obrazec),
  •  računalniška podpora izvajanja FMEA,
  •  primer analize FMEA,
  •  povezava FMEA z drugimi metodami.

Potek seminarja

ANALIZA MOŽNIH NAPAK IN NJIHOVIH VPLIVOV – FMEA se praviloma izvede v enem dnevu. V primeru, da se seminar izvaja in-house, se organizacija lahko prilagodi željam naročnika. Po zaključenem seminarju udeleženci prejmejo potrdilo o zaključku.

Izdelava: ORG. TEND d.o.o.