Cell Leader


V usposabljanju so združeni vsebinski moduli, ki zajemajo sodobno znanje in kompetence, ki jih vodje timov in skupin potrebujuejo za učinkovito organizacijo proizvodnje in doseganje zastavljenih ciljev. Udeleženci bodo spoznali praktične pristope za organizacijo dela v svojem področju, metode in tehnike za analizo procesa in reševanje problemov, osnove ergonomije in upravljanja s časom in vplivom teh na produktivnost.

Komu je seminar namenjen

Usposabljanje je namenjeno vodstvenim delavcem manših enot v proizvodnji; vodjem timov oz. skupin ter tistim, ki to želijo postati.

Vsebina seminarja

 •  Naloge vodje tima v proizvodnji,
 •  Delo v teamu, skupini,
 •  Pravila timskega dela, komunikacija, motiviranje, reševanje konfliktov,
 •  Usposabljanje delavcev, prenos znanja,
 •  Vizualizacija, značilnosti, tehnike,
 •  Lean filozofija, principi,
 •  Metode za analizo problema,
 •  Metode in orodja za optimizacijo: 5S, 7 vrst izgub, SDD, KVP (proces stalnih izboljšav), SMED,
 •  Sistematično reševanje problemov v skupinah,
 •  Praktični pristopi pri optimiranju proizvodnih procesov,
 •  Organizacija dela, procesna organiziranost, določanje prioritet,
 •  Upravljanje s časom, osnove časovnih podatkov,
 •  Krmiljenje in upravljanje proizvodnih procesov,
 •  Upravljanje z materiali in s kapacitetami,
 •  Zaščtita na delu, ergonomija

Potek seminarja

Seminar CELL LEADER se praviloma izvede v enem sklopu po tri dni.

Izdelava: ORG. TEND d.o.o.