KVP² – Kontinuiran proces izboljšav


Kako zagotoviti nenehno izboljševanje proizvodnje? Kako v ta proces vključiti delavce, njihovo znanje, izkušnje, sposobnosti? Kako jih motivirati za aktivno sodelovanje v procesu sprememb? KVP² – Proces kontinuiranih izboljšav je eden najbolj znanih in tudi učinkovitih pristopov za izboljševanje proizvodnih procesov. Sistematična analiza in vizualizacija izdelavnega procesa omogoča zaznavanje vseh vrst izgub v toku dodane vrednosti. Timsko delo v procesu KVP2 omogoča oblikovanje takšnih ukrepov za izboljšave, ki dajejo v praksi hitre in učinkovite rezultate, brez večjih investicij. Vključitev neposrednih izvajalcev zagotavlja, da so sprejeti ukrepi praktični in da se ti ne odklanjajo. KVP² je univerzalna metoda, ki je uporabna v različnih panogah industrije ne glede na velikost podjetja.

Cilji seminarja

Udeleženci bodo spoznali osnovna načela KVP², cilje, sistematiko dela v KVP² delavnicah, odnose v delavnicah ter vlogo moderatorja in ostalih članov delavnice. V sklopu seminarja bomo izvedli tudi simulacijo posameznih korakov KVP2 delavnice, v kateri bodo udeleženci spoznali potek dela pri racionalizaciji proizvodnje ali poslovanja.

Komu je seminar namenjen

Seminar je namenjen vodilnim delavcem, ki bodo vzpodbujali in organizirali KVP2 v podjetju, vodstvenim delavcem, ki jih želimo motivirati za proces stalnih izboljšav, moderatorjem delavnic, skupin in sestankov ter sodelavcem, ki bodo koordinirali, vodili, organizirali ali kako drugače sodelovali v aktivnostih, s katerimi lahko znižajo stroške, izboljšajo proizvodnjo, kakovost, produktivnost in motivacijo zaposlenih.

Vsebina seminarja

  •  KVP² – koncept sinergije, predpogoji za uvedbo KVP²,
  •  pravila in načini vizualizacije,
  •  metode in tehnike za analizo problemov,
  •  kreativna faza; tehnike iskanja in zbiranja idej; uporabnost tehnik,
  •  naloge moderatorja in način vodenja delavnice,
  •  KVP² – zmanjševanje “izgub”,
  •  KVP² – uvajanje v prakso, spremljanje rezultatov,
  •  KVP² – izkušnje izvajanja programa v praksi.

Potek seminarja

Seminar KVP² – KONTINUIRAN PROCES IZBOLJŠAV se praviloma izvede v enem dnevu. V primeru, da se seminar izvaja in-house, se organizacija lahko prilagodi željam naročnika. Po zaključenem seminarju udeleženci prejmejo potrdilo o zaključku.

Izdelava: ORG. TEND d.o.o.