Management idej - pospeševanje inovativnosti zaposlenih


Inovativnost na vseh področjih podjetja postaja pogoj za zagotavljanje konkurenčne sposobnosti podjetja na globalnem trgu. Dinamika sprememb, ki vpliva na podjetje, zahteva nove modele invencijsko-inovacijske dejavnosti v podjetju, ki bodo omogočili povezavo »radikalnih« inovacij na eni strani ter »množične« invencijsko-inovacijske dejavnosti in procesa stalnih izboljšav na drugi strani. Ločeno obravnavanje posameznih pristopov v preteklosti ni dalo želenih sinergijskih učinkov, temveč so si ti pogosto celo konkurirali. Management idej predstavlja sodoben, v praksi uspešno preizkušen model, ki celovito upravlja različne pristope stalnih izboljšav in invencijsko-inovacijske dejavnosti.

 

Cilji seminarja

Udeležencem bomo predstavili najpogostejše pristope pri organizaciji inventivne in inovacijske dejavnosti zaposlenih v podjetju. Spoznali bodo napake, ki jih delajo podjetja pri organizaciji te dejavnosti in osnovne vzroke, zakaj je bila ta dejavnost v mnogih podjetjih neuspešna. Udeleženci se bodo seznanili z načini spodbujanja inventivne in inovacijske dejavnosti ter vlogo neposrednega vodje.
Udeleženci bodo spoznali različne tehnike in metode za spodbujanje kreativnosti in generiranje novih idej sodelujočih. Na praktičnih primerih se bodo seznanili z značilnostjo, pravili in izvedbo posamezne metode. Spoznali bodo primernost posameznih metod glede na nivo udeležencev oz. skupine.

Komu je seminar namenjen

Seminar je namenjen vodilnim in vodstvenim delavcem ter strokovnim sodelavcem v razvoju, v pripravljalnih službah, v proizvodnji, marketingu, nabavi ipd.

Vsebina seminarja

 •  organizacijska kreativnost in kreativne tehnike (aktivnost poudarjena pri zaposlenih iz razvoja, projektive, marketinga in menedžmenta),
 •  organizacijski modeli v inovativnih podjetjih,
 •  analiza vzrokov, ki vodijo v neuspeh,
 •  ukrepi za integriranje neposrednih vodij v management idej,
 •  klasične tehnike brainstorming, brainwriting, 635 itd.,
 •  bionika, sinektika, TRIZ, morfološka shema,
 •  tehnike za vrednotenje in izbor rešitev,
 •  poenostavitev inovacijskega procesa in sistema odločanja,
 •  inventivnost v timu in način vodenja delavnice,
 •  uravnoteženi kazalniki za merjenje učinkovitosti invencijsko-inovacijske dejavnosti,
 •  trendi v svetu; rezultati mednarodne primerjalne raziskave o inventivni in inovacijski dejavnosti v podjetjih.

Potek seminarja

Seminar MANAGEMENT IDEJ – POSPEŠEVANJE INOVATIVNOSTI ZAPOSLENIH se praviloma izvede v enem dnevu. V primeru, da se seminar izvaja in-house, se organizacija lahko prilagodi željam naročnika. Po zaključenem seminarju udeleženci prejmejo potrdilo o zaključku.

Izdelava: ORG. TEND d.o.o.