Metoda 8D - proces obvladovanja neskladnosti


Metoda 8D predstavlja proces za reševanje problemov in obliko oz. način poročanja, ter ima natančno definiran akcijski plan oz. »check-listo« za reševanje neskladnosti.

 

Cilji seminarja

Udeleženci se bodo seznanili z učinkovito metodo za reševanje neskladnosti produkta, procesa ali sistema. Spoznali bodo sistematiko, ki omogoča poenotenje in uskladitev ukrepov v primeru napak, zagotavlja zmanjšanje reakcijskega časa za odpravo neskladnosti ter omogoča oblikovanje rešitev, ki trajno odpravljajo vzroke za nastanek neskladnosti.

Komu je seminar namenjen

Seminar je namenjen vodstvenim in strokovnim delavcem v proizvodnji ter sodelavcem iz službe zagotavljanja kakovosti oz. managementa kakovosti.

Vsebina seminarja

 •  izbira načina/metode za reševanje neskladnosti,
 •  osnove metode 8D in G8D,
 •  razlaga posameznih korakov s primeri dobrih praks oz. slabih trditev,
 •  8D kot akcijski plan,
 •  opis problema (neskladnosti) in simptomov,
 •  vhodni podatki za reševanje neskladnosti,
 •  ugotavljanje pravih vzrokov za nastanek neskladnosti; metode za analizo vzrokov,
 •  kje bi se moral problem zaznati – »escape point«,
 •  pomen verifikacije in validacije v posameznih stopnjah,
 •  prilagoditev metode potrebam organizacije,
 •  razvoj trajnih ukrepov.

Potek seminarja

Seminar METODA 8D – PROCES OBVLADOVANJA NESKLADNOSTI se praviloma izvede v enem dnevu. V primeru, da se seminar izvaja in-house, se organizacija lahko prilagodi željam naročnika. Po zaključenem seminarju udeleženci prejmejo potrdilo o zaključku.

Izdelava: ORG. TEND d.o.o.