Obvladovanje proizvodnih stroškov


Cilji seminarja

Udeleženci seminarja se bodo seznanili s problematiko stroškov in spremljanja stroškov – controllinga, ki je smiselno organiziran za potrebe vodilnih in vodstvenih delavcev v proizvodnji.

Komu je seminar namenjen

V seminar kaže vključiti vse, ki delajo v službi controllinga, ter tiste sodelavce, ki lahko bistveno vplivajo na zniževanje stroškov ali imajo pomembno funkcijo pri nadzoru nad stroški.

Vsebina seminarja

 •  način spremljave planskih in dejanskih vrednosti in izračunavanje odstopanj in predvidevanj,
 •  problematika pretvarjanja podatkov v informacije,
 •  stroškovni račun – osnovni pojmi, obvladovanje posrednih stroškov – OBOL,
 •  problematika dodatne (zbirne) kalkulacije, izračun stroškov stroja, strojne ure,
 •  planska kalkulacija, kalkulacija po delnih stroških,
 •  prag rentabilnosti kot izhodišče za stroškovni inženiring,
 •  problematika »make or buy«, določevanje najnižjih cen,
 •  kako tvorimo kazalnike, osnovni kazalniki,
 •  kazalniki rezultatov poslovanja, kazalniki produktivnosti, kazalniki akumulativnosti, kazalniki donosnosti,
 •  izračun gospodarnosti vlaganj,
 •  izračun tveganja vlaganj,
 •  analiza uporabne vrednosti kot pripomoček za odločanje pri nedenarnih kriterijih.

Potek seminarja

Seminar OBVLADOVANJE PROIZVODNIH STROŠKOV se praviloma izvaja v enem sklopu po 2 dni. V primeru, da se seminar izvaja in-house, se organizacija lahko prilagodi željam naročnika. Po zaključenem seminarju udeleženci prejmejo potrdilo o zaključku.

Sklop 1: Obvladovanje proizvodnih stroškov Dan 1: Osnove stroškovnega računa, izračun ure stroja,
Dan 2: Izračun smiselnosti racionalizacij

Izdelava: ORG. TEND d.o.o.