Program 5S


Red in čistoča niso pomembni samo zaradi zunanjega videza, temveč so pogoj za visoko produktivnost in učinkovitost podjetja. Urejeno, dobro organizirano in čisto delovno okolje ter delovno mesto nam že na prvi pogled pokaže odnos zaposlenih do svojega dela in izdelkov, ki jih proizvajajo. Kako vzpostaviti kulturo in okolje, ki dokazano zelo pozitivno vpliva na kakovost dela sodelavcev in samih izdelkov? 5S tehnika je zagotovo ena izmed najbolj učinkovitih in enostavnih metod oz. pristopov, ki lahko v izjemno kratkem času, brez velikih denarnih sredstev vodi do izboljšanja produktivnosti, kakovosti in varnosti pri delu.

 

Cilji programa

Udeleženci bodo spoznali ozadja uvajanja te metode, prepletenost z drugimi tehnikami izboljševanja procesov, predstavljeni bodo pogoji, ki so potrebni za učinkovito uvedbo te metode. Seznanili se bodo s pomagali in orodji, ki jih uporabljamo pri 5S (npr. za ocenjevanje kaj pri delu potrebujemo in kaj je postala nepotrebna navlaka).
Cilj seminarja je prikazati način, kako povečati dinamičnost in energijo delovnega mesta, da le to postane urejeno, prijetno in funkcionalno.

Komu je program namenjen

Program je namenjen direktorjem in vodilnim delavcem, tehničnim direktorjem, tehnologom, vodjem proizvodnje, strokovnim sodelavcem, ki se ukvarjajo s področjem izboljševanja.

Program dela

  •  filozofija metode 5S,
  •  osnove vitkosti v podjetjih, pogoji za njeno uresničevanje,
  •  umestitev tehnike 5S v paleto Kaizen orodij,
  •  predstavitev pogojev/pristopov za uvajanje te metode,
  •  pregled pristopov, pripomočkov za učinkovito uvedbo,
  •  ovire s katerimi se srečamo pri uvajanju metode 5S,
  •  podroben opis korakov uvajanja te metode,
  •  obrazci za ocenjevanje,
  •  nazorni primeri iz prakse.

Potek programa

PROGRAM 5S se praviloma izvede v enem dnevu. V primeru, da se seminar izvaja in-house, se organizacija lahko prilagodi željam naročnika. Po zaključenem seminarju udeleženci prejmejo potrdilo o zaključku.

Izdelava: ORG. TEND d.o.o.