SMED - Krajšanje časov menjav


Vedno manjše serije in s tem povezane pogoste menjave na strojih neposredno zmanjšujejo produktivnost proizvodnje. Tudi za skrajševanje časov menjav, pri čemer čas menjave razumemo kot čas od zadnjega dobrega kosa izdelka A, do prvega dobrega kosa izdelka B, obstaja sistematika, ki omogoča hitro doseganje dobrih rezultatov. Z uporabo načel metode SMED – »Single minute exchange of Die« lahko izdatno skrajšamo čase menjav in s tem povečamo produktivnost.

 

Cilji seminarja

Udeleženci se bodo seznanili z metodo, ki omogoča bistveno skrajšanje časov menjav. Spoznali bodo enostaven in sistematičen pristop, ki zagotavlja gospodarno proizvodnjo tudi manjših serij. V delavnici bomo udeležence na praktičnem primeru iz njihove proizvodnje usposobili za učinkovito uporabo metode hitre menjave.

Komu je seminar namenjen

Operaterjem na strojih, preddelavcem, vodstvenim in strokovnim delavcem v proizvodnji in strokovnih službah.

Vsebina seminarja

  •  osnove metode SMED,
  •  analiza klasičnih korakov pri menjavah,
  •  analiza procesa menjave, uporaba pripomočkov, izdelava hodograma,
  •  določevanje eksternih in internih aktivnosti,
  •  spreminjanje internih v eksterne dejavnosti,
  •  načini zmanjševanja internih in eksternih dejavnosti,
  •  organizacija delovnih postaj,
  •  analiza organizacije in reda na delovnem mestu (razpoložljivost meril, pripomočkov, priprav, orodij itd),
  •  odpravljanje prilagoditev in nastavitev, analiza možnosti uporabe funkcionalnih vpenjalnih priprav in orodja.

Potek seminarja

Seminar SMED – KRAJŠANJE ČASOV MENJAV se praviloma izvede v enem dnevu. V primeru, da se seminar izvaja in-house, se organizacija lahko prilagodi željam naročnika. Po zaključenem seminarju udeleženci prejmejo potrdilo o zaključku.

Izdelava: ORG. TEND d.o.o.