“Train the trainers”


Usposabljanje delavcev v proizvodnji izvajajo običajno neposredni vodje (mojstri, skupinovodje, vodje oddelkov), ki praviloma nimajo znanja iz področja industrijske pedagogike oz. andragogike. Obvladovanje teh znanj in veščin lahko bistveno poveča učinkovitost in kakovost usposabljanja. Ustrezno usposobljeni instruktorji lahko v krajšem času bolje usposobijo sodelavce za opravljanje “novih” del in nalog. pri opravljanju dela.

 

Cilji seminarja

Udeleženci se bodo seznanili z metodami usposablja in z najpomembnejšimi nalogami, ki jih ima instruktor, ki usposablja sodelavce v proizvodnji in z napakami, ki jih pogosto naredimo nehote.

Komu je seminar namenjen

Seminar je namenjen neposrednim vodjem proizvodnje, ki izvajajo usposabljanje.

Vsebina

  •  značilnosti izobraževanja in usposabljanja odraslih,
  •  osebnostne lastnosti inštruktorja,
  •  dejavniki, ki vplivajo na učne rezultate,
  •  dejavniki, ki vplivajo na učne rezultate,
  •  metode načrtovanja v izobraževanju odraslih (štiristopenjska metoda),
  •  metode skupinskega dela, simulacije, demonstracije, igre vlog, brainstorming in drugih,
  •  priprava izobraževanja,
  •  izvedba usposabljanja,
  •  evalvacija.

Potek seminarja

Seminar “TRAIN THE TRAINERS” se praviloma izvede v enem dnevu. V primeru, da se seminar izvaja in-house, se organizacija lahko prilagodi željam naročnika. Po zaključenem seminarju udeleženci prejmejo potrdilo o zaključku.

Izdelava: ORG. TEND d.o.o.