Uvajanje KANBAN sistema v proizvodnjo


Čeprav so poznani številni principi in »lean« tehnike, ki so pogosto prepleteni s konceptom Toyota proizvodnega sistema, se kljub temu pri njihovi implementaciji porajajo številne zadrege in napake. Eden izmed ključnih elementov vitkosti je delujoč »pull« sistem izdelave izdelkov in oskrbe s sestavnimi deli in podsestavi. Sistem KANBAN temelji na ideji krmiljenja materialnega toka v proizvodnji na osnovi dejanskih potreb, hkrati pa zagotavlja preglednost procesa in omogoča nadzor in zniževanje zalog v procesu.

 

Cilji seminarja

Udeleženci bodo spoznali, da je sistem KANBAN primeren za vsa podjetja, kjer se srečujejo s serijskimi proizvodi. Za uvedbo KANBAN-a ni potrebna zgolj in samo draga računalniška oprema, saj ga lahko poganja vsakdo izmed nas s pomočjo preprostih tabel in preračunov narejenih v MS Excel-u. Predstavljena bo vsebina metode ter pogoji, ki so potrebni za delovanje te metode. Posebej bo obravnavan organizacijski vidik uvedbe te metodologije v logistični proces v podjetja s poudarkom na napakah, ki jih najpogosteje naredimo, zaradi česar sistem najpogosteje odpove.

Komu je seminar namenjen

Program je namenjen direktorjem in vodilnim delavcem, tehničnim direktorjem, direktorjem nabave, logistike, vodjem proizvodnje, strokovnim sodelavcem, ki se ukvarjajo s področjem logistike.

Vsebina

  •  »Pull-push« sistem – principi oskrbovalne verige,
  •  KANBAN – element sistema vitke proizvodnje, kdaj in kje uporabiti to orodje, kako deluje,
  •  vrste KANBAN-ov, prednosti, slabosti tehnike,
  •  pogoji za delovanje KANBAN sistema v praksi,
  •  metodologija izračuna števila KANBAN-ov,
  •  koraki uvajanja te metode,
  •  organizacijski vidik delovanja te metode,
  •  nazorni primeri iz prakse,
  •  vaja: zasnova in postavitev KANBAN krogotoka na konkretnem primeru.

Potek seminarja

Seminar UVAJANJE KANBAN SISTEMA V PROIZVODNJO se praviloma izvede v enem dnevu. V primeru, da se seminar izvaja in-house, se organizacija lahko prilagodi željam naročnika. Po zaključenem seminarju udeleženci prejmejo potrdilo o zaključku.

Izdelava: ORG. TEND d.o.o.