VALUE STREAM MAPPING - Oblikovanje toka dodane vrednosti


Pojem pretočnega časa smo vse prepogosto povezovali z delovnim mestom ali ga celo zamenjevali z izdelovalnim časom. To je v preteklosti vodilo predvsem k izboljševanju produktivnosti posameznih delovnih mest, kar pa se ni nujno odrazilo v izboljšanju sposobnosti celotnega procesa. Spoznanje, da bomo le s pravilnim strukturiranjem procesa lahko izpolnili zahteve odjemalcev, je ključ do izboljšanja produktivnosti, zmanjšanja zalog, izboljšanja odzivnosti, prilagodljivosti in kakovosti. Kako to prepoznati in razumeti priložnosti? Metodologija VSM (Value Stream Mapping) je eden izmed osnovnih ključev za razumevanje priložnosti in izziv vsakega proizvodnega podjetja.

 

Cilji seminarja

Udeleženci se bodo seznanili z uporabo metode, ki temelji na vizualizaciji toka dodane vrednosti v podjetju in v dobavni verigi. Udeleženci bodo spoznali tehnike ponazoritve toka dodane vrednosti skozi podjetje po načelu »od vrat do vrat«, načine ugotavljanja »nepotrebnih dejavnosti«, principe krmiljenja materiala skozi podjetje, možnost izračuna pretočnega časa itd. Metoda omogoča hitro zaznavanje in odpravo šibkih točk v proizvodnji ter osredotočanje na aktivnosti, ki prinašajo dodano vrednost. VSM metoda nas intuitivno vodi ne samo do posnetka in analize trenutnega stanja, temveč nas pripelje tudi slike idealnega stanja.

Komu je seminar namenjen

Seminar je namenjen vodstvenim in strokovnim delavcem v proizvodnji in strokovnih službah; vodjem proizvodnje, tehnologom, članom timov razvoja procesov, sodelavcem, ki se ukvarjajo s področjem logistike itd.

Vsebina seminarja

  •  tok dodane vrednosti od dobavitelja do končnega kupca – »od vrat do vrat«,
  •  uporaba simbolov za izdelavo zemljevida toka dodane vrednosti na obstoječem stanju,
  •  povezovanje materialnega in informacijskega toka,
  •  identifikacija osnovnih procesov in analiza potencialov v toku dodane vrednosti,
  •  izdelava zemljevida želenega toka dodane vrednosti,
  •  analiza pretočnih časov,
  •  strukturirano reševanje problemov,
  •  izvedba sprememb.

Potek seminarja

Seminar VALUE STREAM MAPPING – OBLIKOVANJE TOKA DODANE VREDNOSTI se praviloma izvede v enem dnevu. V primeru, da se seminar izvaja in-house, se organizacija lahko prilagodi željam naročnika. Po zaključenem seminarju udeleženci prejmejo potrdilo o zaključku.

Izdelava: ORG. TEND d.o.o.