Vrednostna analiza


Vrednostna analiza (VA) je metoda, uporabna v vsakem podjetju, saj so objekti raziskave lahko proizvodi, organizacije, delovni procesi in storitve. Vrednostna analiza se je najbolj uveljavila predvsem pri razvoju novih proizvodov. Delo v medfunkcijskem in interdisciplinarno sestavljenem timu, VA omogoča predvsem občutno skrajšanje pretočnih časov razvoja in znižanje stroškov.

 

Cilji seminarja

Z intenzivnim delom in vajami bodo udeleženci spoznali metodo in njeno uporabo. Seznanili se bodo s sistematiko dela, ki je izredno uporabna pri razvoju novih izdelkov ali storitev. Na praktičnem primeru se bodo usposobili za učinkovito uporabo delovnega načrta metode, predvsem za analizo funkcij.

Komu je seminar namenjen

Seminar je namenjen vodilnim in vodstvenim delavcem ter strokovnim sodelavcem v razvoju, v pripravljalnih službah, v proizvodnji, marketingu, nabavi ipd.

Vsebina seminarja

  •  vrednostna analiza, vrednostni inženiring,
  •  šeststopenjska sistematika – delovni načrt vrednostne analize,
  •  pojmi: osnovna funkcija, stranska funkcija, uporabna funkcija, prestižna funkcija,
  •  funkcijska in stroškovna analiza,
  •  Kano analiza; uporaba Kano modela za določanje zadovoljstva kupcev in usmerjanje funkcijske analize,
  •  finančni kazalci za določanje vrednosti; finančni kazalci za vrednotenje investicij v nove izdelke oz. nove rešitve, ki zahtevajo večje finančne vložke (aktivnost primerna za zaposlene, ki sodelujejo pri večjih razvojnih projektih),
  •  analiza uporabne vrednosti – combinex metoda,
  •  delavnica (primer iz podjetja; razvoj novega izdelka, izboljšave obstoječega izdelka ali vrednostna analiza procesa).

Potek seminarja

Seminar VREDNOSTNA ANALIZA se praviloma izvede v enem dnevu. V primeru, da se seminar izvaja in-house, se organizacija lahko prilagodi željam naročnika. Po zaključenem seminarju udeleženci prejmejo potrdilo o zaključku.

Izdelava: ORG. TEND d.o.o.