Normiranje enostavnih del


Za enostavne delovne operacije oz. delovna mesta, kjer je takt dela odvisen predvsem od človeka (eno ali večmestna ročna dela, enostavna strojna dela, itd.), določamo normativ na podlagi snemanja in vrednotenja »planiranih odsekov« s pomočjo ustrezne časovne merilne priprave (NORMAR 3.0).

Snemalec – analitik časa za vsak delovni postopek oz. operacijo izvede:

  • Analizo delovnega postopka oz. operacije – analitik analizira postopek izvedbe dela in ustreznost razporeditve delovnega mesta. Morebitne neracionalne poteke (neracionalno zaporedje potekov, načina dela, ipd.) se dokumentirajo in predlaga se nov, racionalnejši način dela.
  • Opis in razčlenitev delovnega procesa na delovne odseke – glede na število in trajanje posamezne operacije/delovnega poteka analitik razdeli celoten potek na smiselne delovne odseke in določi tudi vplivne veličine za čas.
  • Merjenje porabljenega časa za izvedbo delovnega poteka – analitik meri porabljen čas po REFA metodi in ocenjuje stopnjo učinkovitosti (intenzivnost in učinkovitost dela). Zajamejo in dokumentirajo se vsi časi ne glede na vrsto časa. Število potrebnih meritev za določitev osnovnega časa je odvisno od trajanja operacije.
  • Vrednotenje posnetka časa – analitik ovrednoti posnetek časa za posamezne delovne odseke in prav tako za celoten posnetek. Za čas na enoto mere (normativ) se skladno z REFA metodologijo ovrednotijo le predvideni časi. Velikost in trajanje ostalih dogodkov (motenj, ipd.) je prav tako razvidna iz posnetka.
  • Analitik poda zraven normativa tudi predloge izboljšav oz. racionalizacije postopka oz. izboljšave delovnega mesta.

Normiranje izvajajo strokovnjaki z licenco REFA in bogatimi praktičnimi izkušnjami.

Izdelava: ORG. TEND d.o.o.

TEST SLO