Plačilni sistemi


Sistemizacija delovnih mest

Ureditev sistemizacije pomeni na novo določiti delovna mesta, na katera bodo razporejeni zaposleni.

Vrednotenje delovnih mest

Namen vrednotenja delovnih mest je pridobitev objektivne »vrednosti« posameznega delovnega mesta glede na ostala delovna mesta oz. vzpostavitev notranje pravičnosti (ustrezna razmerja med plačami v podjetju).

Horizontalno napredovanje

S horizontalnim napredovanjem rešujemo problem dobrih delavcev, ki opravljajo taka dela, kjer ni realnih možnosti za vertikalno napredovanje. S tem delavce spodbujamo tudi za dolgoročno dobro delo. Podjetja pogosto to rešujejo z ustanavljanjem izmišljenih delovnih mest ali s premeščanjem na višje vrednotena delovna mesta, ki pa so po vsebini dela neustrezna, sočasno pa se s tem izkrivlja sistemizacija.

Premijsko nagrajevanje

Osnovni cilj je prilagoditev obstoječega sistema nagrajevanja v podjetju s katerim lahko vplivamo na ravnanje zaposlenih. Sistem plač in nagrajevanja ima pomembno sporočilno moč, saj pokaže, kakšno vedenje in dosežki se v podjetju cenijo. Sistem plač in nagrajevanja vpliva na oceno privlačnosti delodajalca oz. podjetja, torej na njegovo konkurenčnost na trgu dela. To je pomembno za privabljanje najboljših sodelavcev.

Izdelava: ORG. TEND d.o.o.

TEST SLO