Horizontalno napredovanje


S horizontalnim napredovanjem rešujemo problem dobrih delavcev, ki opravljajo taka dela, kjer ni realnih možnosti za vertikalno napredovanje. S tem delavce spodbujamo tudi za dolgoročno dobro delo. Podjetja pogosto to rešujejo z ustanavljanjem izmišljenih delovnih mest ali s premeščanjem na višje vrednotena delovna mesta, ki pa so po vsebini dela neustrezna, sočasno pa se s tem izkrivlja sistemizacija.

Sistem horizontalnega napredovanja omogoča povečanje osnovne plače za določen odstotek ali spremembo plačilne grupe delavcem, ki vrsto let nadpovprečno uspešno opravljajo svoje delo, nimajo pa možnosti, da bi se potegovali za premestitev na višje vrednotena delovna mesta ali pa to ne bi bilo v interesu podjetja.
Delo v vseh fazah poteka v obliki timskega dela. Tim sestavljajo sodelavci izvajalca in naročnika. Naročnik določi vodjo tima (koordinatorja), ki je sodelavec naročnika. Ta v sodelovanju s strokovnjaki izvajalca usklajuje naloge in skrbi, da so v dogovorjenih terminih opravljene naloge, ki jih morajo opraviti sodelavci ali službe naročnika.

Priprava sistema napredovanja na delovnem mestu se lahko izvaja med urejanjem sistemizacije delovnih mest.

Potek priprave sistema horizontalnega napredovanja:

  • Definiranje ciljev.
  • Priprava kriterijev za horizontalno napredovanje; število stopenj za napredovanje v okviru posameznega delovnega mesta, višina povečanja plače za posamezno stopnjo in obdobje, po katerem lahko delavec napreduje, itd.
  • Izdelava pravilnika o horizontalnem napredovanju.

Nalogo praviloma izvajamo po končanem urejanju sistemizacije. Obseg naloge je odvisen od števila delovnih mest.

Izdelava: ORG. TEND d.o.o.

TEST SLO