Premijsko nagrajevanje


Osnovni cilj je prilagoditev obstoječega sistema nagrajevanja v podjetju s katerim lahko vplivamo na ravnanje zaposlenih. Sistem plač in nagrajevanja ima pomembno sporočilno moč, saj pokaže, kakšno vedenje in dosežki se v podjetju cenijo. Sistem plač in nagrajevanja vpliva na oceno privlačnosti delodajalca oz. podjetja, torej na njegovo konkurenčnost na trgu dela. To je pomembno za privabljanje najboljših sodelavcev.

Potek priprave sistema premijskega nagrajevanja:

 • 1. faza: delavnica z vodstvom podjetja

V tej delavnici je potrebno natančno definirati cilje, ki jih podjetje želi doseči s prenovo sistema nagrajevanja. Če tega ne naredimo ob začetku dela, se pojavijo problemi kasneje. Če posamezne že oblikovane rešitve povsem ne ustrezajo željam vodstva, se je potrebno ponovno vračati v predhodne faze in ponovno oblikovati že razvite rešitve.

 • 2. faza: analiza obstoječega plačilnega sistema

V tej fazi preverimo vse dele plačilnega sistema in po potrebi predlagamo izvedbo posameznih nalog.

 • 3. faza: priprava koncepta stimulativnega nagrajevanja z vsemi podsistemi

Koncept predložimo vodstvu podjetja v presojo in če je predlog potrjen, projekt nadaljujemo. Če vodstvo oceni, da bi posamezne rešitve morali dopolniti ali zasnovati drugače, sledi korekcija koncepta.

 • 4. faza: razvoj posameznih delov sistema stimulativnega nagrajevanja.

Ta faza vsebuje določanje:

  • premijskih skupin,
  • meril za določanje višine premije,
  • korekcijske faktorje,
  • način obračuna,
  • kriterije in način določanja osebne ocene posameznikov,
  • priprava pravilnikov,
  • ipd.

Najkasneje v tej fazi na željo naročnika preverimo ustreznost obstoječih podatkov iz študija dela in časa:

  • ustreznost sistema normativov (določanja, vrednotenja, spremljanja) in
  • usklajenost razdelilnih (dodatnih časov) z dejanskim stanjem, in po potrebi uvedemo korektivne ukrepe.

Predlog sistema stimulativnega nagrajevanja predstavimo vodstvu podjetja in ga na osnovi eventualnih pripomb ali predlogov dopolnimo.

 • 5. faza: uvajanje sistema in preizkusni obračuni v določenem obdobju

Če testiranje modela pokaže kakršne koli pomanjkljivosti, te odpravimo in model uvedemo v prakso.

Sistem premijskega nagrajevanja ni omejen samo na proizvodne delavce, temveč na ta način stimuliramo tudi delavce v strokovnih in režijskih službah.

Izdelava: ORG. TEND d.o.o.

TEST SLO