Sistemizacija delovnih mest


Ureditev sistemizacije pomeni na novo določiti delovna mesta, na katera bodo razporejeni zaposleni.

Delo v vseh fazah poteka v obliki timskega dela. Tim sestavljajo sodelavci izvajalca in naročnika. Naročnik določi vodjo tima (koordinatorja), ki je sodelavec naročnika. Ta v sodelovanju s strokovnjaki izvajalca usklajuje naloge in skrbi, da so v dogovorjenih terminih opravljene naloge, ki jih morajo opraviti sodelavci ali službe naročnika.

Projekt uvedbe managementa idej poteka v več fazah:

  • V sodelovanju z naročnikom se definirajo kriteriji za določitev delovnega mesta.
  • Za novo določena delovna mesta se pripravijo opisi dela in določijo zahteve oz. pogoji za zasedbo delovnega mesta.

Praviloma se delovna mesta, na katerih je več kot 80% opravil enakih in za katera so zahtevani enaki pogoji za zasedbo delovnega mesta, združijo.
Ob zaključku sistemizacije je potrebno uskladiti ustreznost rangov, ki jih imajo posamezna delovna mesta, ki ostanejo v razvidu delovnih mest in izvesti manjše korekcije.

Obseg dela je odvisen od števila delovnih mest in potrebne korekcije rangov delovnih mest.

Izdelava: ORG. TEND d.o.o.

TEST SLO