Vrednotenje delovnih mest


Namen vrednotenja delovnih mest je pridobitev objektivne »vrednosti« posameznega delovnega mesta glede na ostala delovna mesta oz. vzpostavitev notranje pravičnosti (ustrezna razmerja med plačami v podjetju).

Delo v vseh fazah poteka v obliki timskega dela. Tim sestavljajo sodelavci izvajalca in naročnika. Naročnik določi vodjo tima (koordinatorja), ki je sodelavec naročnika. Ta v sodelovanju s strokovnjaki izvajalca usklajuje naloge in skrbi, da so v dogovorjenih terminih opravljene naloge, ki jih morajo opraviti sodelavci ali službe naročnika.

Potek vrednotenja delovnih mest obsega:

  • pripravo metodologije za vrednotenje,
  • izdelava osnutka osnovnega vrednotenja dela (tarifni razredi z variantami prekrivanja),
  • poskusno vrednotenje in korekcija metodologije,
  • priprava obrazcev za vrednotenje,
  • vrednotenje delovnih mest.

Nalogo praviloma izvajamo po končanem urejanju sistemizacije. Obseg naloge je odvisen od števila delovnih mest.

Izdelava: ORG. TEND d.o.o.

TEST SLO