Procesi


8D – proces obvladovanja neskladnosti

Z uvedbo metode 8D se pospeši in standardizira proces reševanja problemov. Prav tako se sistemizira oblika oz. način poročanja, reševanje neskladnosti produkta, procesa ali sistema.

5S – program

Cilj uvedbe programa oz kampanje »5S« je zagotoviti urejenost, čistočo in funkcionalnost delovnih mest in prostorov. Brez večjih investicij lahko uredimo proces in tako občutno znižamo na primer razne neproduktivne čase iskanja pripomočkov, orodij, priprav, obrazcev, itd. Tako povečamo produktivnost in zadovoljstvo zaposlenih ter zagotovimo prijetno delovno okolje.

Value stream mapping

Metodologija VSM (Value Stream Mapping) – oblikovanje toka dodane vrednosti je primerna predvsem za celovito analizo in izboljšanje procesov od dobaviteljev, pa do končnega kupca. Poudarek VSM je na vizualizaciji vseh procesov in zaznavanju priložnosti za skrajševanje pretočnih časov in s tem izboljšanje odzivnosti in prilagodljivosti.

SMED - skrajševanje časov menjav

Tudi za skrajševanje časov menjav, pri čemer čas menjave razumemo kot čas od zadnjega dobrega kosa izdelka A do prvega dobrega kosa izdelka B, obstaja sistematika, ki omogoča hitro doseganje dobrih rezultatov. Z uporabo načel metode SMED – »Single minute exchange of die«, lahko izdatno skrajšamo čase menjav in s tem povečamo produktivnost.

VA – vrednostna analiza

Uporaba metode VA omogoča občutno skrajšanje pretočnih časov razvoja, znižanje stroškov razvoja in tudi stroškov končnega izdelka ali storitve. V praksi izvajamo vrednostno analizo v obliki delavnic, kjer interdisciplinarno sestavljen tim uporablja delovni načrt – šeststopenjsko sistematiko.

Management idej

Cilj uvedbe sodobnega managementa idej (MI) je zagotoviti vključevanje čim večjega števila zaposlenih v proces reševanja problemov, kjer bi s svojo kreativnostjo, znanjem in sposobnostjo prispevali k uspešnim rešitvam. Uspešna uvedba managementa idej zahteva namreč korenito spremembo razmišljanja in ravnanja zaposlenih na vseh nivojih in temu ustrezno prilagoditev celotne organizacije podjetja.

KVP2 – proces stalnih izboljšav

Cilj uvedbe KVP² je zagotoviti učinkovito orodje za analizo in zaznavanje izgub ter njihovo odpravljanje v vseh delovnih procesih in področjih podjetja, ter tako nenehno povečevati produktivnost.

Train the trainers

Cilj programa je usposobiti notranje izobraževalce/mentorje, da bodo zagotovili hitro in hkrati učinkovito vključevanje novih sodelavcev v proces dela.

Izdelava: ORG. TEND d.o.o.

TEST SLO