5S – program


Cilj uvedbe programa oz kampanje »5S« je zagotoviti urejenost, čistočo in funkcionalnost delovnih mest in prostorov. Brez večjih investicij lahko uredimo proces in tako občutno znižamo na primer razne neproduktivne čase iskanja pripomočkov, orodij, priprav, obrazcev, itd. Tako povečamo produktivnost in zadovoljstvo zaposlenih ter zagotovimo prijetno delovno okolje.

Za izvedbo projekta je potrebno načrtovati naslednje naloge:

  • delavnica z razširjenim projektnim timom,
  • priprava obrazcev za ocenjevanje delovnih mest in prostorov,
  • zaposlene naučiti uporabljati postopke za zagotavljanje čistega in racionalno organiziranega delovnega mesta,
  • ocenjevanje delovnih mest; kaj pri delu potrebujemo in kaj je postala nepotrebna navlaka,
  • priprava načrta aktivnosti za urejanje in čiščenje delovnega mesta in delovnega okolja,
  • ocenjevanje rezultatov po končanih aktivnostih uvedbe 5S,
  • predstavitev rezultatov vodstvu,
  • kontrolni obiski in sestanki s projektnim timom.

Kontrolni obiski in sestanki s timom po zaključku projekta s katerimi ocenjujemo napredek so priporočljivi, saj zagotavljajo bolj dosledno izvajanje dogovorjenih nalog in vzdrževanje novih standardov.

Izdelava: ORG. TEND d.o.o.

TEST SLO