8D – proces obvladovanja neskladnosti


Z uvedbo metode 8D se pospeši in standardizira proces reševanja problemov. Prav tako se sistemizira oblika oz. način poročanja, reševanje neskladnosti produkta, procesa ali sistema.

Praktična izvedba metode 8D poteka v delavnici, ki traja od 1 do 2 dni, odvisno od zahtevnosti problema, ki ga rešujemo v delavnici.

Pri izvedbi delavnice 8D je potrebno načrtovati naslednje naloge:

  • določitev tima za izvedbo 8D delavnice,
  • zagotovitev vseh razpoložljivih podatkov v zvezi s problemom oz. neskladnostjo, ki je predmet obravnave,
  • opis problema (neskladnosti) in simptomov,
  • ugotavljanje pravih vzrokov za nastanek neskladnosti; uporaba metod za analizo vzrokov in vizualizacija,
  • potrditev, da je bil dejansko ugotovljen pravi vzrok problema v praksi (verifikacija),
  • določitev »ubežne točke« v procesu – kje bi se moral problem zaznati, pa se ni – »escape point«,
  • iskanje rešitev za trajno odstranitev problema,
  • vizualizacija rešitev in izdelava kataloga ukrepov, kjer so opredeljeni termini uvedbe in odgovorni za uvedbo.

Podatki povezani s problemom oziroma neskladnostjo se zberejo pred začetkom delavnice.

Izdelava: ORG. TEND d.o.o.

TEST SLO