KVP2 – proces stalnih izboljšav


Cilj uvedbe KVP² je zagotoviti učinkovito orodje za analizo in zaznavanje izgub ter njihovo odpravljanje v vseh delovnih procesih in področjih podjetja, ter tako nenehno povečevati produktivnost.

V delavnici, ki traja tri dni, bodo udeleženci poiskali optimalne rešitve za posamezne probleme oz. šibke točke v analiziranem procesu v proizvodnji. V delavnici KVP² bomo uresničili dva cilja:

  • prvi cilj je praktično usposabljanje moderatorjev za uporabo orodij in tehnik metode KVP². Pod vodstvom izkušenega moderatorja bodo udeleženci spoznali praktičen potek delavnice in metodološke prijeme ter tehnike, ki zagotavljajo uspešno izvajanje KVP². Kandidati za moderatorje bodo med delavnico izvajali naloge moderatorja.
  • drugi cilj je reševanje proizvodnih problemov in finančni učinek teh racionalizacij. Predlogi rešitev, ki bodo realizirane, bodo omogočili prihranke oz. znižanje stroškov proizvodnje. Izkušnje kažejo, da prihranki zaradi racionalizacij, ki jih predlagajo udeleženci delavnic, vedno pokrijejo stroške usposabljanja, ki ga izvajamo v podjetju.

V delavnici lahko sodeluje največ 10 udeležencev – kandidatov za moderatorje.

Načelo KVP2 delavnic:

  • Majhne delavnice, majhno področje, globoko v procesu
   • hitro (tri dni),
   • usmerjeno na rezultate (meri se takoj).
  • Eliminiranje zapravljanja in optimiranje delovnih metod v celotni verigi ustvarjanja vrednosti.
  • Skupna dejavnost delavcev, strokovnih in vodstvenih delavcev ter menedžerjev.
  • Eno področje/proces se izčrpno in intenzivno analizira in izboljša.
  • Ni meja -> vse dosedanje rešitve in procesi se v delavnici analizirajo.
  • Rešitve se takoj uresničujejo.

Program delavnice:

  • 1. DAN: Sestane se skupina sodelavcev, predvidenih za moderatorje. Po seznanitvi z metodo dela se predstavi primer – problem, ki se bo obravnaval v delavnici. Primer se izbere ali na osnovi predloga vodstva podjetja ali na osnovi analize procesne verige problematičnih področij. Priporočljivo je, da vsaj eden izmed kandidatov za moderatorja dobro pozna področje obravnavanega problema. Opravi se temeljita analiza primera z analizo vzrokov.
  • 2. DAN: Skupina v delavnici izvede večino predpisanih korakov ”workshopa”, vključno z iskanjem predlogov rešitev. Vsak posamezni korak se ustrezno dokumentira. Glede na zahtevnost problematike, se po potrebi v delavnico povabi strokovnjak iz ustreznega področja.
  • 3. DAN: Izberejo in ovrednotijo se najboljši predlogi rešitve. Prikažejo in določijo se kriteriji izbire in vrednotenja predlogov rešitve. Posamezni ukrepi za realizacijo rešitve se zapišejo v t.i. »katalog ukrepov«. Določi se termin in odgovorna oseba za implementacijo rešitve. Izvede se prezentacija delavnice z analizo poteka in rezultati delavnice.

Delavnice potekajo v področju obravnavanega primera.

Ob zaključku delavnice se izvede prezentacija poteka in rezultatov delavnice vodstvu podjetja.

Izdelava: ORG. TEND d.o.o.

TEST SLO