SMED - skrajševanje časov menjav


Tudi za skrajševanje časov menjav, pri čemer čas menjave razumemo kot čas od zadnjega dobrega kosa izdelka A do prvega dobrega kosa izdelka B, obstaja sistematika, ki omogoča hitro doseganje dobrih rezultatov. Z uporabo načel metode SMED – »Single minute exchange of die«, lahko izdatno skrajšamo čase menjav in s tem povečamo produktivnost.

Skrajševanje časov menjav izvajamo po naslednjih korakih:

  • določitev tima za izvedbo SMED analize,
  • izbira delovnih mest in menjav, kjer se bo izvajala analiza SMED (izvede naročnik),
  • snemanje poteka menjave – praviloma z uporabo video kamere,
  • analiza procesa menjave; določevanje t.i. internih opravil; to so dejavnosti, kjer naj bi proces (stroj) stal, da lahko izvedemo te dejavnosti, ter v t.i. eksterne dejavnosti, ki jih lahko izvajamo med samim delovanjem procesa,
  • analiza in priprava izboljšav:
   • spreminjanje internih v eksterne dejavnosti,
   • analiza organizacije in reda na delovnem mestu (razpoložljivost meril, pripomočkov, priprav, orodij, itd.),
   • odpravljanje prilagoditev in nastavitev, analiza možnosti uporabe funkcionalnih vpenjalnih priprav in orodja,
  • pregled ukrepov in načrtovanje implementacije izboljšav.

Izvedba snemanja poteka menjave s kamero se praviloma izvedbe nekaj dni pred potekom same delavnice s timom.

Izdelava: ORG. TEND d.o.o.

TEST SLO