Train the trainers


Cilj programa je usposobiti notranje izobraževalce/mentorje, da bodo zagotovili hitro in hkrati učinkovito vključevanje novih sodelavcev v proces dela.

Potek dela:

  • Model načrtovanja učnih vsebin, tem, operacionaliziranih učnih ciljev.
  • Priprava gradiv za izobraževalni program.
  • Izdelava učnih pripomočkov za predavatelja.

Načrtovanje usposabljanja

  • Pogoji za uspešno izvedbo usposabljanja.
  • Standardni program usposabljanja (REFA metoda 10 korakov).
  • Organizacija usposabljanja.

Izvajanje usposabljanja

  • Izbira in uporaba različnih metod v izobraževanju odraslih: poučevanje, navodila, demonstracija, inštrukcije, simulacija, usposabljanje s praktičnim delom, štiristopenjska metoda usposabljanja.
  • Izvedba konkretnih primerov usposabljanja

Evalvacija usposabljanja

  • Napredovanje v znanju in povratna informacija.
  • Pregled metod evalvacije izobraževanj in usposabljanja.
  • Preverjanje napredka v znanju.
  • Preverjanje organizacijske in izvedbene oblike programa.
  • Preverjanje učne klime in počutja udeležencev v programu.

Delo poteka pretežno v obliki delavnic. Udeležence sestavljajo sodelavci naročnika, izvajalec opravlja funkcijo moderatorja in svetovalca. Naročnik določi vodjo tima (koordinatorja), ki je sodelavec naročnika. Ta v sodelovanju s strokovnjaki izvajalca usklajuje naloge in skrbi, da so v dogovorjenih terminih opravljene naloge, ki jih morajo opraviti sodelavci ali službe naročnika.

Izdelava: ORG. TEND d.o.o.

TEST SLO