VA – vrednostna analiza


Uporaba metode VA omogoča občutno skrajšanje pretočnih časov razvoja, znižanje stroškov razvoja in tudi stroškov končnega izdelka ali storitve. V praksi izvajamo vrednostno analizo v obliki delavnic, kjer interdisciplinarno sestavljen tim uporablja delovni načrt – šeststopenjsko sistematiko.

Pred začetkom prve delavnice se izbere objekt analize; to je lahko sestavni sklop kakšnega proizvoda, cel proizvod ali tudi proces oz. storitev.

Posamezna delavnica poteka 1 dan. Med delavnicami so časovni presledki tako, da se lahko opravijo naloge iz posamezne delavnice. Čas presledka do naslednje delavnice je odvisen od zahtevnosti obravnavanega objekta in obsega nalog.

1. delavnica

  • VA – delovni načrt: osnovni korak 1: Definiranje in omejitev projekta.
  • VA – delovni načrt: osnovni korak 2: Analiza objekta.
  • VA – delovni načrt: osnovni korak 3: Opis želenega stanja.

2. delavnica

  • VA – delovni načrt: osnovni korak 4: Razvoj ideje za rešitev.
  • VA – delovni načrt: osnovni korak 4: Povezava (strnitev) ideje za rešitev.
  • VA – delovni načrt: osnovni korak 5 (začetek): Izdelava osnutka rešitve; izdelava morfološke sheme.

3. delavnica

  • VA – delovni načrt: osnovni korak 5: Izdelava predloge končnih rešitev; kombiniranje posameznih idej v predloge rešitev, ki zagotavljajo izpolnjevanje želenih funkcij.
  • VA – delovni načrt: osnovni korak 5: Prvo vrednotenje predloženih rešitev in izbira končne variante predloge rešitve.
  • VA – delovni načrt: osnovni korak 6: Planiranje realizacije rešitve (terminsko in stroškovno) ter določitev odgovornih za nadzor rezultatov.

Posamezni koraki delovnega načrta VA se lahko glede na obseg potrebnih nalog prestavijo znotraj posameznih delavnic.

Pred začetkom dela v delavnicah, izvajalec pripravi za posamezne službe oz. oddelke naročnika vprašalnik »zahtev in želja«, ki jih bo tim VA upošteval pri iskanju in izbiri rešitev.

Izdelava: ORG. TEND d.o.o.

TEST SLO