Value stream mapping


Metodologija VSM (Value Stream Mapping) – oblikovanje toka dodane vrednosti je primerna predvsem za celovito analizo in izboljšanje procesov od dobaviteljev, pa do končnega kupca. Poudarek VSM je na vizualizaciji vseh procesov in zaznavanju priložnosti za skrajševanje pretočnih časov in s tem izboljšanje odzivnosti in prilagodljivosti.

VSM izvajamo v naslednjih korakih:

  • določitev tima za izvedbo VSM,
  • pravila vizualizacije procesa; uporaba simbolov za izdelavo zemljevida toka dodane vrednosti na obstoječem stanju,
  • vizualizacija toka dodane vrednosti od dobavitelja do končnega kupca – »od vrat do vrat«,
  • povezovanje materialnega in informacijskega toka,
  • identifikacija osnovnih procesov in analiza potencialov v toku dodane vrednosti,
  • izdelava zemljevida želenega toka dodane vrednosti,
  • analiza pretočnih časov,
  • strukturirano reševanje problemov,
  • načrtovanje in izvedba sprememb.

Ob zaključku delavnice se izvede predstavitev poteka in rezultatov delavnice vodstvu podjetja.

Izdelava: ORG. TEND d.o.o.

TEST SLO